ГАЗ ШАРУВАТИХ НИЗЬКОПОРИСТИХ ВЕРХНЬОКРЕЙДОВИХ ПОРІД (СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ) СКИБОВИХ КАРПАТ

Автор(и)

  • Л. Мончак
  • В. Хомин
  • Б. Маєвський
  • Л. Шкіца
  • С. Куровець
  • Т. Здерка
  • І. Стасик

DOI:

https://doi.org/10.53087/ug.2013.1(41).246559

Ключові слова:

колектор, газоносність, аргілітові та піщано-аргілітові горизонти, шаруваті низькопористі породи, перспективи газоносності

Анотація

Стаття присвячена аналізу перспектив газоносності верхньокрейдових відкладень Скибових Карпат. Наведено їх літологічний опис та здійснено кореляцію даних поверхневої геології з даними пробурених свердловин. Проаналізовано результати пошуково-розвідувального буріння та випробування верхньокрейдових відкладень на окремих площах. Перспективи газоносності верхньокрейдових (стрийських) відкладень Скибових Карпат пов'язуються з нетрадиційними колекторами, які за своїми характеристиками близькі до сланцевих утворень 

 

Посилання

Буров В.С. Геологическое строение и горючие ископаемые Украинских Карпат / В.С. Буров, В.В. Глушко, И.З. Гонтовой и др. – М.: Недра, 1971. – 371 с.

Иванова В.П., Касатов Б.К., Красавина Т.Н., Розинова Е.Л. Термический анализ минералов и горных пород. – Л.: Недра, 1974. – 400 с.

Ляшевич З.В. Геологическое строение и перспективы газоносности меловых отложений / З.В. Ляшевич Л.М. Кузьмик, Р.И. Бакала, Г.Н. Короткова // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 1976. – Вып. 13. – С. 16–19.

Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафто-газоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат: Монографія / Б.Й. Маєвський, С.Г. Анікеєв, Л.С. Мончак та ін; За ред. д.геол.-мінерал. наук, проф. Маєвського Б.Й. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 183 с.

Обоснование направления поисков нефти и газа в глубоко-залегающих горизонтах Украинских Карпат. – К.: Наукова думка, 1977. – 176 с.

Уэндландт У. Термические методы анализа: Пер. с англ. под ред. В.А. Степанова и В.А. Берштейна. – М.: Мир, 1978. – 526 с.

http://www.netzsch-thermal-analysis.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-01-10

Номер

Розділ

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ