МЕТАЛОНОСНІСТЬ ВУЛКАНІТІВ РАТНЕНСЬКОЇ СВІТИ НИЖНЬОГО ВЕНДУ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ВТОРИННИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ ПОРІД (ЧАРТОРИЙСЬКА ЗОНА РОЗЛОМІВ)

Автор(и)

  • К. Руденко
  • К. Деревська
  • В. Приходько
  • Я. Косовський
  • М. Безугла

DOI:

https://doi.org/10.53087/ug.2013.2(42).246038

Ключові слова:

базальти, вулканогенна товща, ратненська світа, тріщинуватість, самородні метали

Анотація

Визначено особливості поширення новоствореної мінералізації у вулканітах ратненської світи нижнього венду у межах Чарторійської зони розломів. Показано, що формування вкрапленої самороднометалевої мінералізації міді, срібла, нікелю та хрому пов'язане з регіональними змінами ратненських базальтів нижнього потоку, які представлені палагонітизацією, хлоритизацією, цеолітизацією, поширенням халцедону та анальциму. Встановлено, що до зон підвищеної тріщинуватості та брекчування приурочені геохімічні аномалії срібла, золота, ртуті, свинцю та барію, що супроводжуються окварцуванням, серицитизацією, карбонатизацією та сульфідизацією, поширеними локально. 

 

Посилання

Безуглая М., Шумлянский В., Деревская Е., Москаленко О. Благородные металлы в вендских траппах Волыни // Наукові основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів. – 1999. – С. 154–155.

Бернадська Л.Г. Вулканіти Ровенської області. – К. – 1958. – 41 с.

Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры Украины. – Киев. – Феникс. – 2005. – 572 с.

Деревська К.І., Приходько В.Л., Косовський Я.О., Руденко К.В. Мінералого-петрографічні особливості порід трапової формації венду Волині (Рафалівська рудоносна площа) // Наукові праці Донецького національного університету. Серія «Гірничо-геологічна».Т– Вип. 8 (136). – Донецьк. – 2008. – С. 78–83.

Квасниця І.В., Косовський Я.О. Самородні метали Західної Волині // Тези науково-практ. конф. «Природа Західного Полісся та прилеглих територій». – Луцьк. – РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту. – 2005. – С. 14–16.

Квасниця І.В., Павлишин В.І., Косовський Я.О. Самородна мідь України: геологічна позиція, мінералогія і кристалогенезис // Київ. – Логос. – 2009. – 171 с.

Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии // Москва. - Высшая школа. – 1991. – 416 с.

Косовський Я.О., Мельничук В.Г. Благороднометальне зруденіння в ефузивних трапах Волині // Зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту. – Луцьк. – 2004. – С. 10–14.

Лазаренко Є.К., Матковський О.І., Винар О.М., Шашкіна В.П., Гнатів Г.М. Мінералогія вивержених комплексів Західної Волині // Львів. – Вид-во Львівського ун-ту. – 1960. – 509 с.

Максимчук В., Кузнецова В., Городиський Ю., Доценко І., Чоботок І. Дослідження сучасних геодинамічних процесів тектоно-магматичним методом в районі розташування Рівненської АЕС // Геодинаміка 1 (2). – 1999. – С. 96–105.

Мельничук В.Г., Приходько В.Л., Квасниця І.В., Скакун Л.З., Косовський Я.О., Матеюк В.В., Харчишин Ю.Д., Поліщук А.М. Золотоносність чохла північної частини Волино-Подільської плити // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – № 1. – 2012. – С. 64–74.

Мідь Волині. Наукові праці Інституту фундаментальних досліджень / Відп. ред. Л.В. Шумлянський // К. – Логос. – 2006. – 200 с.

Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины // К. – Наукова думка. – 1992. – 116 с.

Приходько В.Л., Косовский Я.А., Иванив И.Н. Перспективы меденосности вулканогенных образований волынской серии Луковско-Ратненской горстовой зоны // Геол. журн. – 1993. – № 4. – С. 138–142.

Руденко К.В., Деревська К.І., Ковальчук М.С., Тиньков В.О. Особ ливості хімізму самородної міді з вулканітів України та Командорських островів // География, геоэкология, геология: опыт научных исследований: Материалы VIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Киев. – 2011. – Вып. 8. – С. 51–53.

Bakun-Czubarow N., Bialowolska A., Fedoryshyn Yu. I. Neoproterozoic III Flood Basalts of the Volcanogenic Volhynian Series (Western Margin of the East European Craton) // Abstracts volume of Joint Meeting of Europrobe Tesz, Timpebar, Uralides & SW-Iberia Projects. 30 September – 2 October, 2001. – Ankara. – 2001. – P. 6–8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-15

Номер

Розділ

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ