ДИНАМО-КІНЕМАТИЧНІ УМОВИ ПІЗНІХ СТАДІЙ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСЬКОГО ГРАНІТОУТВОРЕННЯ І ТЕКТОГЕНЕЗУ В МЕЖАХ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ ЗОНИ РОЗЛОМІВ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) ЗА ДАНИМИ МІКРОСТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

  • В. Шевчук
  • Д. Кравченко
  • А. Мазко

DOI:

https://doi.org/10.53087/ug.2013.2(42).246029

Ключові слова:

Первомайська розломна зона, граніто-гнейсова монокліналь, бластомілоніти, с-вісь кварцу, внутрішньозернова трансляція, рекристалізація

Анотація

На основі дослідження переважної орієнтації с-вісей кварцу в бластомілонітах гранітоїдного складу, які формують граніто-гнейсову монокліналь у межах Первомайської розломної зони, показано, що синдеформаційне двопольовошпатове гранітоутворення відбувалося в умовах розтягування, яке змінювалося транстенсією та транспресією на пізньо- та постгранітизаційних стадіях. Показано крихко-пластичний стиль деформування з реалізацією механізмів внутрішньозернової трансляції та рекристалізації. 

 

Посилання

Анциферов А.В. и др. Геолого-геофизическая модель Голованевской шовной зоны Украинского щита // Донецк. – Вебер (Донецкое отделение). – 2008. – 308 с.

Верем’єв П.С., Рябенко В.А. Морфологія і внутрішня будова Ємілово-Первомайського глибинного розлому Українського щита // Доп. АН УРСР. Сер. Б. – 1968. – № 10. – С. 867–871.

Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры Украины // Киев. – Феникс. – 2005. – 572 с.

Иванушко А.С. Особенности складчатой структуры нижнего докембрия Украинского щита // Киев. – Наук. думка. – 1979. – 152 с.

Карта геологических формаций докембрия Украинского щита. Масштаб 1:500 000. Объяснительная записка // Киев. – ПТЭ. – 1991. – 116 с.

Шевчук В.В. Петроструктурні особливості синдеформаційних метасоматитів Тальнівської зони розломів // Сучасні напрямки української геологічної науки: Зб. наук. пр. ІГН НАН України / П.Ф. Гожик, відповід. ред. – Київ. – 2006. – С. 55–61.

Шевчук В., Шевчук В. Особливості докембрійського і фанерозойського граніто-гнейсового структуроутворення // Вісник Київ. ун-ту. Геологія. – 2006. – Вип. 37. – С. 4–6.

Del’Angelo L.N., Tullis J.A. Fabric development in experimentally sheared quartzites // Tectonophysics. – 1989. – Vol. 169. – P. 1–21.

Green H.W., Griggs D.T., Christee J.M. Syntectonic and annealing recrystallization of fine grained quartz fggregates // Experimental and natural rock deformation. Springer. – 1970. – P. 272–335.

Hobbs B.E. Recrystallization of single crystals of quartz // Tectonophysics. – 1968. – 6, № 5. – P. 353–401.

Knipe R.J., Law R.D. The influence of crystallographic and grain boundary migration on microstructural and textural evolution in an S – C mylonite // Tectonophysics. – 1987. – Vol. 135. – P. 155–169.

Tullis J.A.,Christie J.M., Griggs D.T. Mikrostructures and preferred orientation of experimentally deformed quartzites // Bull. Geol.Soc. Amer. – 1973. – Vol. 84. – P. 297–314.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-15

Номер

Розділ

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ