ПРОГНОЗУВАННЯ НОВОЇ ЗОНИ НАФТОГАЗОНАКОПИЧЕННЯ В ПІВДЕННІЙ КРАЙОВІЙ ЧАСТИНІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

Автор(и)

  • О. Бартащук
  • І. Височанський
  • В. Репринцев
  • М. Здоровенко

DOI:

https://doi.org/10.53087/ug.2013.2(42).246023

Ключові слова:

нафтогазоносність, пастка, родовище, Дніпровсько-Донецька западина

Анотація

Наведено нові дані щодо геологічної будови зони південного крайового розлому в районі східного замикання Михайлівсько-Левенцовського валу ДДЗ. Геологічно обґрунтовується виділення Попаснянської перспективної зони нафтогазононакопичення в межах нового, не вивченої глибоким бурінням, субзонального тектонічного елемента південного борту – Іллічівської структурної затоки. На виявлених у її межах сейсморозвідкою МСГТ (Східно-Українська геофізична розвідувальна експедиція, 2003-2008 рр.) 14 локальних структурах прогнозуються сприятливі умови для формування перспективних неантиклінальних пасток вуглеводнів у теригенних відкладах середнього-нижнього карбону та надсолевого девону. Для виявлення та оцінки перспективних ресурсів нафти та газу запропоновано раціональний комплекс геологорозвідувальних робіт. 

 

Посилання

Агрес Н.П., Фільова Г.О. До питання прогнозування траси бортового порушення на ділянці Перещепино–Лозова південної крайової зони ДДЗ // Питання розв. газов. пром-сті України: Зб. наук. праць УкрНДІгаз. – Харків. – 2010. – Вип. XXXVIII. – С. 45–50.

Бартащук А.В. Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности глубокопогруженных нижнекаменноугольных и девонских горизонтов южной краевой зоны Днепровско-Донецкой впадины // Автореф. канд. дис. геол.-мин.наук. – Москва. – 1994. – 16 с.

Бартащук Л.О., Бартащук О.В., Височанський І.В. та ін. Геологічні передумови формування літологічних, стратиграфічних і комбінованих пасток вуглеводнів у серпуховських відкладах південної прибортової зони ДДЗ на прикладі Кременівської площі // Питання розв. газов. пром-сті України: Зб. наук. праць УкрНДІгаз. – Харків. – 2008. – Вип. ХХХVI. – С. 76–84.

Височанський І.В., Дмитровський М.Й., Тесленко-Пономаренко В.М. та ін. Оцінка перспектив нафтогазоносності південної прибортової зони ДДЗ з позиції формування несклепінних пасток вуглеводнів // Вторинні природні резервуари та неструктурні пастки як об’єкти істотного приросту запасів ВВ в Україні: М-ли Міжнар. наук. конф. – Харків. – 2006. – С. 16, 17.

Височанський І.В., Тесленко-Пономаренко В.М. Східний сегмент крайової частини Дніпровсько-Донецької западини – проблеми і шляхи їх вирішення // Питання розв. газов. пром-сті України: Зб. наук. праць УкрНДІгаз. – Харків. – 2010. – Вип. ХХХVIII. – С. 3–10.

Височанський І.В., Ульянов М.Г., Тесленко-Пономаренко В.М. Геологічні передумови перспектив нафтогазоносності південного борту Дніпровсько-Донецької западини // Питання розв. газов. пром-сті України: Зб. наук. праць УкрНДІгаз. – Харків. – 2003. – Вип. ХХХІ. – С. 54–60.

Вольченкова А.В., Височанський І.В., Павленко П.Т. та ін. Вплив блокової тектоніки на умови розвитку та нафтогазоносність верхньовізейських відкладів смуги поєднання південного борту і прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини // Питання розв. газов. пром-сті України: Зб. наук. праць УкрНДІгаз. – Харків. – 2003. – Вип. ХХХІ. – С. 60–65.

Дячук В.В., Лизанець А.В., Келеберда В.С., Ковшиков А.О. Технологія комплексних пошуків нафти і газу: нові можливості // Питання розв. газов. пром-сті України: Зб. наук. праць УкрНДІгаз. – Харків. – 2004. – Вип. ХХХІІІ. – С.48–53.

Лукін О.Ю., Мармалевський Н.Я., Постніков Н.М. та ін. Про перспективні морфогенетичні типи пасток вуглеводнів у східному сегменті південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини // Зб. наук. праць УкрДГРУ. – № 4. – 2007. – С. 144–162.

Чирвинська М., Соллогуб В. Глибинна структура Дніпровсько-Донецького авлакогену за геофізичним даними. – Київ. – Наук. думка. – 1980. – 180 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-15

Номер

Розділ

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ