КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ВЕРТИКАЛЬНИХ ШВИДКОСТЕЙ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

Автор(и)

  • П. Загороднюк
  • Г. Лісний
  • В. Рюмін
  • Є. Устенко

DOI:

https://doi.org/10.53087/ug.2013.2(42).245918

Ключові слова:

сейсморозвідка, сейсмічне зображення, еліптична анізотропія, променеві швидкості

Анотація

Викладено принципи побудови швидкісних моделей шаруватих середовищ, а також результати робіт зі створення комп'ютерної моделі розподілу значень вертикальних швидкостей поширення сейсмічних хвиль у центральній частині Дніпровсько-Донецької западини. Комп'ютерна модель дозволяє систематизувати дані сейсморозвідувальних досліджень, а також забезпечує підвищення ефективності сейсморозвідки нафти і газу. Це досягається за рахунок застосування нових технологій обробки даних з урахуванням анізотропії швидкостей та використання традиційних підходів.  

 

Посилання

Лісний Г.Д. Дослідження похибок сейсмічних зображень криволінійних границь в анізотропних середовищах // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. – 1992. – № 7. – С. 40–48.

Лісний Г.Д. Використання моделі анізотропного середовища для аналізу сейсмічних зображень геологічних об’єктів // К.: ВПЦ «Київський університет». – 2002. – 137 c.

Лісний Г.Д. Анізотропна декомпозиція сейсмічних зображень // Геолог України. – 2012. – № 1-2 (37-38). – С. 94–103.

Тимошин Ю.В., Лесной Г.Д., Кискина Н.Т. Мнимый источник сейсмических волн в анизотропной среде // Вестн. Киев. ун-та. Сер. Геология. – 1990. – № 9. – С. 37–43.

Тимошин Ю.В., Лісний Г.Д. Аналіз похибок сейсмічних зображень анізотропного середовища, побудованих з використанням неточної індикатриси променевої швидкості // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. – 1992. – № 7. – С. 31–40.

Grechka V. Application of Seismic Anisotropy in the Oil and Gas Industry. EAGE // Publication bv. – Houten. – 2009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-15

Номер

Розділ

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ