ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ГЕОФІЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПОШУКІВ І РОЗВІДКИ СКУПЧЕНЬ ВУГЛЕВОДНІВ У КОЛЕКТОРАХ НЕТРАДИЦІЙНОГО ТИПУ

Автор(и)

  • С. Левашов
  • М. Якимчук
  • І. Корчагін

DOI:

https://doi.org/10.53087/ug.2013.3(43).245590

Ключові слова:

частотно-резонансний метод, геоелектрична зйомка, електрорезонансне зондування, аномалія типу «поклад», газ, метан, сланець, кристалічний колектор, свердловина

Анотація

Аналізуються результати експериментального застосування частотно-резонансного методу обробки та інтерпретації даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) і геоелектричних методів становлення короткоімпульсного електромагнітного поля (СКІП) і вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ) для пошуків скупчень вуглеводнів (ВВ) у нетрадиційних колекторах (сланцях, вугленосних та кристалічних породах, щільних пісковиках і т.д.). Показано, що метод обробки даних ДЗЗ дозволяє оперативно виявляти та картувати аномалії типу «поклад газу (нафти)» в колекторах різного типу. Такі аномалії можуть бути зонами sweet spots, у межах яких є висока ймовірність отримання промислових припливів ВВ. Площинною зйомкою методом СКІП також можуть бути виявлені та закартографовані аномалії типу «поклад газу (нафти)». Глибини розташування аномально поляризованих пластів (АПП) типу «газ (нафта)» визначаються зондуванням ВЕРЗ. Практичне застосування оперативних мобільних технологій на різних етапах пошуків скупчень ВВ у колекторах різного типу сприятиме прискоренню та оптимізації геологорозвідувального процесу в цілому та значному скороченню пошукових, розвідувальних і видобувних свердловин.

Посилання

Геоэлектрические и дистанционные исследования скоплений газогидратов в структурах дна Западной Антарктики (по результатам сезонных геофизических работ 17-й Украинской антарктической экспедиции. 2012 г.) / Левашов С. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н.и др. // Геоинформатика. – 2012. – № 3. – С. 12–21.

Григорьев Г. А., Афанасьева Т. А. Перспективы промышленного освоения нетрадиционных ресурсов газа в России // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2012. – Т. 7. – № 2. – http://www.ngtp.ru/rub/9/29_2012.pdf

Корчагин И. Н., Левашов С. П., Якимчук Н. А. О возможности применения мобильных геофизических технологий для поисков скоплений углеводородов в кристаллических породах // Кудрявцевские чтения: Тезисы докладов I Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти. Москва, 22–25 октября 2012 г. http://conference.deepoil.ru/images/stories/docs/tema/047_Korchagin-Levashov-Jakimchuk_Theses.pdf

Левашов С. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. Новые возможности оперативной оценки перспектив нефтегазоносности разведочных площадей, труднодоступных и удаленных территорий, лицензионных блоков // Геоинформатика. – 2010. – № 3. – С. 22–43.

Левашов С. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. Оценка относительных значений пластового давления флюидов в коллекторах: результаты проведенных экспериментов и перспективы практического применения // Геоинформатика. – 2011. – № 2. – С. 19–35.

Левашов С. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. Применение мобильных геофизических технологий при поисках и разведке скоплений метана в угольных бассейнах // Геолог Украины. – 2011. – № 2(34). – С. 49–54.

Левашов С. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. Возможности мобильных геофизических технологий при поисках и разведке скоплений метана в угольных бассейнах и других нетрадиционных горючих ископаемых // Геоинформатика. – 2011. – № 3. – С. 5–25.

Левашов С. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. Использование мобильных геофизических технологий для оценки перспектив нефтегазоносности крупных блоков и глубинных горизонтов разреза (Прикаспийская впадина, Республика Казахстан) // Геоинформатика. – 2012. – № 4. – С. 5–18.

Левашов С. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. Частотно-резонансный принцип, мобильная геоэлектрическая технология: новая парадигма геофизических исследований // Геофизический журнал. – 2012. – Т. 34. – № 4. – С. 167–176.

Нефтегазоносность докембрийских толщ Куюмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала нефтегазонакопления / Харахинов В. В., Шленкин С. И., Зеренинов В. А. и др. // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2011. – Т. 6. – № 1. – http://www.ngtp.ru/rub/4/12_2011.pdf

Попеску Б., Велициу С., Ранет Э. Восточно-Европейский регион – будущий центр добычи нетрадиционных ресурсов углеводородов? Перспективы Румынии? // Нефтегазовая геофизика – нетрадиционные ресурсы: Материалы научно-практической конференции. 20–24 мая 2013 г. – Ивано-Франковск. – С. 30–32.

Применение мобильных геофизических методов для обнаружения и картирования залежей газа в сланцевых породах / Левашов С. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. и др. // Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты: Тезисы докладов XII Международной конференции. Киев, 13–16 мая 2013 г. – CD-ROM.

Результаты применения геолого-геофизического метода прогноза зон скоплений метана (на примере шахты им. А. Ф. Засядько) // Л. И. Пимоненко, А. А. Каргаполов, Д. П. Гуня, В. К. Свистун // Геоинформатика. – 2012. – № 4. – С. 22–27.

Ставицький Е. А., Голуб П. С. Результати комплексних досліджень та обґрунтування перспективних зон і полігонів для пошуків сланцевого газу // Мінеральні ресурси України. – 2011. – № 2. – С. 4–12.

Zdanaviit O. Perspectives of oil field exploration in Middle Cambrian sandstones of Western Lithuania // Geologija. – 2005. – № 51. – P. 10–18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ БУРІННЯ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ