ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИДОБУТКУ МЕТАНУ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРОВАНОГО КОМПЛЕКСНОГО ВОДНЕВОГО ТА ТЕРМ ОБАРОХІМІЧНОГО ВПЛИВУ НА ПРИВИБІЙНУ ЗОНУ ПЛАСТА

Автор(и)

  • О. Кравченко
  • Д. Велігоцький
  • В. Радченко
  • Є. Юшков

DOI:

https://doi.org/10.53087/ug.2013.3(43).245589

Ключові слова:

гідроліз, гідрореагуючі речовини, термобарохімічний вплив, проникність

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень з адаптації технології комплексного водневого і тер- мобарохімічного впливу на привибійну зону пласта з метою інтенсифікації видобутку метану. Генерування вод- ню за даною технологією здійснюється шляхом гідролізу гідрореагуючих речовин на основі алюмінію. Запро- поновано технологічні рішення керування процесами генерування водню в залежності від температури в зоні реакції. Результати досліджень підтвердили принципову можливість застосування комплексного водневого і термобарохімічного впливу в свердловинах з горизонтальним закінченням. 

 

Посилання

Адаптация термобарохимической технологии интенсификации добычи нефти и газа для дегазации угольных месторождений / Щербина К. Г., Кравченко О. В., Строгий Е. Н. и др. // Инновационный дайджест. Донецк: ПрАО «ДМЗ», 2012. – С. 28–31.

Кравченко О. В. Водородная активация в процессах повышения проницаемости нефтегазоносных пород // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 1/6(61). – С. 21–25.

Кравченко О. В., Велигоцкий Д. А., Пода В. Б. Физическое моделирование тепломассообмена при термохимической водородной обработке призабойной зоны пласта нефтяной или газовой скважины // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – № 1. – С. 27–35.

Патент на корисну модель № 31028. Україна. МПК6Е21В43/00, Е21В 43/16, Е21В43/25. Спосіб збільшення довжини перфораційних каналів продуктивного пласта / К. Г. Щербина, О. В. Кравченко, В. В. Касьянов, Б. І. Лелик, Е. М. Строгий (Україна). – № 200711948; заяв. 29.10.2007; опубл. 25.03.2008. – Бюл. № 6. – 4 с.

Пілотний проект: особливості випробування комплексу методів вивчення та видобутку метану вугільних родовищ Донбасу / Автономов К. В., Лелик Б. І., Храпкін С. Г. та ін. // Видобуток та використання газу метану: залучення інвестицій. – Геолог України. – 2009. – № 3. – С. 74–82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ БУРІННЯ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ