ПРО ПЕРЕДБАЧУВАНУ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ НА ПІВДЕННО-ХАРКІВСЬКОМУ МЕГАРЕЗЕРВУАРІ

Автор(и)

  • В. Лебідь
  • О. Раковська

DOI:

https://doi.org/10.53087/ug.2013.3(43).245521

Ключові слова:

сланцевий газ, глинисто-карбонатна товща, піщані пастки, глибинні вуглеводні

Анотація

Наводяться геологічні докази рентабельності спільного видобутку НГ та традиційних вуглеводнів на Південно-Харківській ділянці. Пропонується повторно випробувати за новою технологією низку свердловин на вміст НГ. Стверджується, що майбутній видобуток вуглеводнів не буде екстенсивним.  

 

Посилання

Большаков Ю. Я. Капиллярно-экранированные залежи нефти и газа – Новосибирск: Наука, 1989. – 127 с.

Височанський І. Геологічні передумови формування літологічних пасток вуглеводнів на Північному борту Дніпровсько-Донецької западини /І. Височанський, М. Галабуда та ін. // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2007. – №2. – С. 13–25.

Лебідь В. Про переваги спільного видобутку сланцевого газу з традиційними видами сировини на прикладі Південно-Харківської ділянки / В. Лебідь, О. Раковська // Нафтогазова геофізика – нетрадиційні ресурси: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2013. – С. 106–109.

Лебідь В. Про методологію ресурсної оцінки сланцевого газу на Південно-Харківському мегарезервуарі / В. Лебідь, О. Раковська // там же. – С. 110–113.

Лебідь В. П. Структурно-тектонічне районування Північного борту ДДР та визначення просторово-часових показників формування ЛСК-пасток / В. П. Лебідь, В. Г. Стеченко // Зб. наук. пр. НДІНП. – 2009. – Вип. 7. – С. 33–43.

Лебідь В. П. Зональне районування Харківського сегмента / В. П. Лебідь, Г. Г. Гончаров // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – 2010. – № 1–2. – С. 201–208.

Лебідь В. П. Прогноз та рейтингова оцінка нафтогазоперспективності пошукових об’єктів у базальній товщі Харківського сегмента / В. П. Лебідь, Г. Г. Гончаров, І. В. Ахромкіна // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – 2011. – № 1. – С. 137–1348.

Лебідь В. П. Щодо проблеми виділення кір вивітрювання фундаменту в розтині свердловин Північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену / В. П. Лебідь, А. М. Вертюх, Л. Б. Ніколайчук та ін. // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – 2006. – № 2. – С. 84–91.

Лебідь В. П. Принципи виділення та перспективи нафтогазоносності кори вивітрювання на бортах ДДЗ / В. П. Лебідь, І. В. Ахромкіна, О. В. Зубакова // Нафтова і газова промисловість. – 2002. – № 1. – С. 14–16.

Лебідь В. П. Теоретичні та прикладні проблеми нафтогазової геології: У 2 т. /ІГН НАНУ. – К., 2000. Т. 2: Деякі концептуальні питання умов та механізму формування базальних товщ на бортах ДДЗ у зв’язку з їх нафтогазоносністю – С. 173–178.

Лебідь В. П. Освоєння нафтогазоносного потенціалу Північного борту ДДЗ (проблеми та шляхи їх вирішення) / В. П. Лебідь, П. М. Чепіль // Мінеральні ресурси України. – 2002. – № 1. – С. 32–35.

Лебідь В. П. Про визначення межі промислової нафтогазоносності на Північному борту ДДЗ / В. П. Лебідь, О. В. Зубакова // Вісник інженерної академії України. – 2001. – № 1. – С. 68–71.

Лебідь В. П. Будова вторинних резервуарів та особливості пошуку нафтогазоносних пасток у кристалічному фундаменті на структурах юліївського типу / В. П. Лебідь, О. Ю. Лукін, В. В. Макогон та інші // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – 2007. – № 2. – С. 279–287.

Лукин А. Е Инъекции глубинного углеводородно-полиминерального вещества в глубокозалегающих породах нефтегазоносных бассейнов: природа, прикладное и гносеологическое значене // Геологический журнал. – 2000. – № 2. – С. 21–33.

Лукин А. Е. Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в авлакогеновых бассейнах . – К.: Наукова думка, 1997. – 223 с.

Лукин А. Е. О природе и перспективах газоносности низкопроницаемых пород осадочной оболочки Земли / А. Е. Лукин. – К.: – Доповіді НАНУ, 2011. – № 3. – С. 114–123.

Лукин А. Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Статья 1. Современное состояние проблемы сланцевого газа (в свете опыта освоения его ресурсов в США) // Геологический журнал. – 2010. – № 3. – С. 17–33.

Лукин А. Е. О сквозьформационних флюидопроводящих системах в нефтегазоносных бассейнах // Геологический журнал. – 2004. – № 3.

Ставицький Е. Щодо перспектив сланцевого газу в межах Східного нафтогазоносного регіону України / Е. А. Ставицький, П. С. Голуб // Мінеральні ресурси України. – 2011. – № 2. – С. 4–11.

Ставицький Е. А. Результати комплексних досліджень та обґрунтування перспективних зон і полігонів для пошуків сланцевого газу / Е. Ставицький, П. Голуб, Н. Тхоровська // Геолог України. – 2010. – № 3. – С. 103–107.

Юдович Я. Э. Геохимия черных сланцев / Я. Э. Юдович, М. П. Кетрис. – Л.: Наука, 1988. – 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-10

Номер

Розділ

ГАЗ СЛАНЦЕВИХ ТОВЩ І ЩІЛЬНИХ КОЛЕКТОРІВ