ГАЗОНОСНІСТЬ ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА n8 ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

Автор(и)

  • І. Бучинська
  • П. Явний
  • О. Шевчук

DOI:

https://doi.org/10.53087/ug.2013.3(43).245477

Ключові слова:

Львівсько-Волинський басейн, вугільний пласт, природна газоносність, метаноносність, вміст метану, карти газоносності

Анотація

Дано характеристику будови та газоносності вугільного пласта n8 Львівсько-Волинського басейну. із зазначенням вмісту метану. Побудовано мапу природної газоносності басейну. На підставі досліджень виділено ділянки, перспективні для можливого вилучення метану.  

 

Посилання

Вугленосність і розподіл вугільних газів у розрізі нижнього карбону Любельського родовища Львівсько-Волинського басейну / І. Бучинська, П. Явний, І. Книш, О. Шевчук // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2011. – № 1. – С. 23–26

Газоносність вугільних пластів ділянки № 3 Червоноградська Львівсько-Волинського басейну / Бучинська І., Явний П., Шевчук О. та ін. // Форум гірників-2008: Матеріали міжнародної конференції. (13–15 жовтня). – Дніпропетровськ, 2008. – С. 29–33.

Газоносність вугільних товщ, її генезис і зональність на прикладі поля шахти Тяглівська №1 Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну / Бучинська І., Явний П., Яринич О. та ін. // Наукова конференція до 65-річчя геологічного факультету ЛНУ ім. Ів. Франка: Тези доповідей. – Львів, 13–15 жовтня 2010. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2010. – С. 30–32.

Кушнірук В. О., Бартошинська Є. С. Сапропеліти Львівсько-Волинського басейну. – К.: Наукова думка, 1971.– 106 с.

Метаноносність поля шахти «Степова» Львівсько-Волинського басейну / С. І. Бик, І. В. Бучинська, П. М. Явний, І. Б. Книш // Геолог України. – 2009. – № 3. – С. 23–26.

Потенціал метану робочих вугільних пластів ділянки № 4 Червоноградська Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну / Явний П. М., Бик С. І., Бучинська І. В. та ін. // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. – Днепропетровск, 2008. – Вып. 80. – С. 172–178.

Прогноз газоносності вугільних пластів Тяглівського родовища Львівсько-Волинського басейну / П. Явний, І. Книш, І. Бучинська, С. Бик // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2009. – № 2. – С. 39–51.

Федущак М. Ю., Радченко Л. М. Качественные показатели углей продуктивных пластов карбона Львовско-Волынского каменноугольного бассейна. – К.: Наукова думка, 1988. – 152 с.

Gas potential of coalbeds from the Chervonogradska-4 area of the Lviv-Volyn basin / Buchynska І., Yavny P., Knysh I. ect. // 7-th European coal conference: Abstracts. – Lviv (Ukraine) 26–29 August, 2008. – Lviv, 2008. – Р. 23–24.

Gas potential of coal seams of the Tyagliv fields of the Lviv-Volyn Basin / S. Byk, I. Buchynska, I. Knysh, P. Yavny // 8-th European coal conference GeoDarmstadt-2010: Abstracts of Lectures & Posters. – Frankfurt am Main & Darmstadt, 9–14 Oktober, 2010. – Heft 68. – Р. 128–129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-10

Номер

Розділ

МЕТАН ВУГЛЕГАЗОВИХ РОДОВИЩ