КОРЕЛЯЦІЯ РОЗРІЗУ СИЛУРІЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ У СТРУКТУРНІЙ СВЕРДЛОВИНІ 25-КОТЮЖИНИ З ДНІСТЕРСЬКИМ ОПОРНИМ РОЗРІЗОМ СИЛУРУ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ ПЛИТИ

Автор(и)

  • Тамара БОРИСЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.53087/ug.2021.1-2(44-45).238962

Ключові слова:

Волино-Поділля, літолого-стратиграфічний розріз, структурно-фаціальна зона, силурійські відклади

Анотація

Статтю присвячено літостратиграфічному і біостратиграфічному розчленуванню силурійських відкладів структурної свердловини 25-Котюжини загальною потужністю 358 м та зіставленню зі стратотиповим Дністерським розрізом силурійської системи відповідно до Легенди до геологічної карти України Волино- Подільської серії масштабу 1:200 000, узгодженої з останньою модернізацією стратиграфічних схем силуру.

  Описаний розріз є парастратотипом літостратонів силуру Ковельсько-Хотинської структурно-фаціальної зони й опорним для силурійських відкладів центральної частини цієї зони.

  Силур у розрізі свердловини 25-Котюжини представлено нижнім (лландоверійський і венлокський яруси) та верхнім (лудловський і пржидольський яруси) відділами. За літологофаціальним складом і умовами формування в силурі виділяють три великі завершені етапи осадкоутворення – трансгресивно-регресивні цикли, що відповідають ярузькій, малиновецькій і рукшинській серіям, які доволі чітко розподіляються на 10 світ і 12 підсвіт.

  За кореляцією з Дністерським опорним розрізом літостратони силуру характеризуються переважно карбонатним та глинисто-карбонатним складом, відносною витриманістю потужностей та фаціальною витриманістю, різноманітністю фауни з перевагою мілководних бентосних форм.

  Для свердловини характерні прояви бітумінозності, що свідчить про ознаки нафтогазоносності території та перспективність її щодо виявлення родовищ сланцевого газу передусім в утвореннях верхнього відділу силуру. 

Біографія автора

Тамара БОРИСЕНКО

член Спілки геологів України

Посилання

Borysenko T.S. ta in. Derzhavna heolohichna karta Ukrainy [State geological map of Ukraine]. Volyno-Podilska seriia. Arkush M-35-XX (Ternopil). Kyiv, 2008 (in Ukrainian).

Cegel’njuk P.D., Gricenko V.P., Konstantinenko L.I. Silur Podolii [Silur Podolia]. Putevoditel’ jekskursij [Excursion guide]. Kyiv: Naukova dumka, 1983 (in Russian).

Chepil V.P. Heolohiia, rozvidka ta promyslova heofizyka naftovykh i hazovykh rodovyshch 28 ISSN 1993–9965 [Geology, exploration and industrial geophysics of oil and gas fields 28 ISSN 1993–9965]. Naukovyi visnyk IFNTUNH. 2015. № 2 (39) (in Ukrainian).

Geotektonika Volyno-Podolii [Geotectonics of Volyn-Podolia]. Kyiv: Naukova dumka, 1990. 244 p. (in Russian).

Hozhyk P.F., Konstantynenko L.I., Polietaiev V.I. Modernizatsiia stratyhrafichnykh skhem fanerozoiu Ukrainy: suchasnyi stan, problemy i shliakhy yikh vyrishennia [Modernization of stratigraphic schemes by the Phanerozoic of Ukraine: current state, problems and ways of their solution]. Heolohichnyi zhurnal. 2011. No 1. P. 7–13 (in Ukrainian).

Konstantynenko L.I., Berchenko O.I., Kotliar O.Iu., Polietaiev V.I., Yefimenko V.I. Holovni napriamy ta rezultaty modernizatsii stratyhrafichnykh skhem kembriiu, ordoviku, syluru i devonu Ukrainy (1993–2013 rr.) [The main directions and results of modernization of stratigraphic schemes of the Cambrian, Ordovician, Silurian and Devonian of Ukraine (1993–2013)]. Heolohichnyi zhurnal. 2014. No 1. P. 64–71(in Ukrainian).

Krupskyi Yu.Z. ta in. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy [Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine]: monohrafiia [monogr.]: u 8 kn. Kn. 2: Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion [Western oil and gas region]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2014. 400 p. (in Ukrainian).

Matejuk V.V. Legenda k gosudarstvennoj geologicheskoj karte Ukrainy masshtaba 1:200 000 Volyno-Podol’skoj serii [Legend to the state geological map of Ukraine at a scale of 1: 200,000 Volyn-Podolsk series]. Rovno, 1995 (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

ПЕТРОЛОГІЯ, МІНЕРАЛОГІЯ, СТРАТИГРАФІЯ