РОМЕНСЬКА СОЛЯНОКУПОЛЬНА СТРУКТУРА (ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА): ГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ ТА НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ

Автор(и)

  • Віктор ОГАР ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
  • Наталія НЕСІНА ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
  • Олена ОЛІЙНИК Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.53087/ug.2021.1-2(44-45).238958

Ключові слова:

солянокупольна структура, генерація вуглеводнів, Роменське нафтове родовище, сейсмопараметричний аналіз

Анотація

Описано геологічну будову Роменської солянокупольної структури, з якою пов’язане перше з відкритих у Східному регіоні України Роменське нафтове родовище. Висвітлено історію його відкриття та розроблення, охарактеризовано геолого- геофізичну вивченість району. В результаті узагальнення геолого-геофізичних даних виконано палеотектонічні та пелеогеотермічні реконструкції Роменської структури, пов’язані з результатами буріння пошукової свердловини Герасимівська-1. Продемонстровано циклічний переривистий розвиток солянокупольної структури. Показано, що міжсольові карбонатно-глинисті породи нижнього франу є нафтогазоматеринськими та генерували вуглеводні починаючи з раннього візе. За результатами сейсмічних досліджень у північній приштоковій зоні оконтурено піднятий блок. За сейсмопараметричними даними в межах блоку прогнозовано наявність покладів вуглеводнів у гранулярних колекторах візейського та серпуховського ярусів, а також у приштоковій брекчії . Потенційно нафтогазоносними можуть виявитися карбонатні колектори нижньої частини баширського ярусу, продуктивність яких встановлено на Великобубнівському родовищі. 

Біографії авторів

Віктор ОГАР, ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор геологічних наук, професор ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член правління Спілки геологів України 

 

Наталія НЕСІНА, ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат геологічних наук, науковий співробітник ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Спілки геологів України 

 

Олена ОЛІЙНИК, Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна

кандидат геологічних наук, науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України, член Спілки геологів України 

 

Посилання

Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy [Atlas of oil and gas fields of Ukraine]: v 6 t. Lviv: Tsentr Yevropy, 1998. Vol. 1. 494 р. (in Ukrainian).

Kityk V.I. Soljanaja tektonika Dneprovsko-Doneckoj vpadiny [Salt tectonics of the Dnieper-Donetsk depression]. Kiev: Naukova dumka, 1970. 203 р. (in Russian).

Kotliar O.Yu. Devon Dono-Dniprovskoho prohynu. [Devonian of the Don-Dnipro Trough]. Stratyhrafiia verkhnoho proterozoiu ta fanerozoiu Ukrainy [Stratigraphy of Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine]. Kyiv: Lohos, 2013. P. 217–246 (in Ukrainian).

Nesina N.I. Zvit pro provedennia seismorozviduvalnykh robit 2D MSHT (pozdovzhno-nepozdovzhnie profiliuvannia) na Romenskii ploshchi v pivnichno-zakhidnii chastyni pivnichnoi prybortovoi zony DDZ [Report on 2D MSGT (longitudinal-non-longitudinal profiling) seismic investigation on Romny area in the north-western part of the northern near-edge zone of DDB]. Kyiv: Intehrovani naftohazovi tekhnolohii. 2009. 203 p. (in Ukrainian).

Oliinyk O.P., Machulina S.O., Kurilenko V.S. Heolohiia i perspektyvy naftohazonosnosti voronezkoi tovshchi Vysachkivsko-Romodanivskoi struktury [Geology and prospects of oil and gas bearing capacity of the Voronezh field Visachkiv-Romodanovska structure]. Naftohazova promyslovist Ukrainy. 2018. No 1. P. 3–6 (in Ukrainian).

Prokopiv V.I., Kucher S.F., Nesterenko M.Iu., Fedoryshyn Yu.I., Balatskyi R.S. Petrofizychni vlastyvosti karbonatnykh porid bashkyrskoho yarusu Velykobubnivskoho naftohazokondensatnoho rodovyshcha [Petrophysical properties of carbonate rocks of Bashkirian stage of Velykobubnovske oil and gas condensate field]. Naftohazova haluz Ukrainy. 2015. No 4. P. 5–8 (in Ukrainian).

Roslyi I.S. Rehionalnyi ryftohenez, heodynamika i naftohazonosnist Dniprovsko-Donetskoho avlakohenu [Regional rifting, geodynamics and oil and gas potential of the Dniepro-Donets aulacogen]: monohrafiia [monogr.]. Kyiv: UkrDHRI, 2006. 330 p. (in Ukrainian).

Sozanskyi V. Fenomen Lysenka [Lysenko’s phenomenon]. Heoloh Ukrainy. 2004. No 2. P. 69–74 (in Ukrainian).

Tkachenko O. Osnovni kharakterystyky karbonatnykh vidkladiv bashkyrskoho yarusu (na prykladi Velykobubnivskoi ploshchi DDZ) [Main characteristics of the Bashkirian carbonate sediments (illustrated by the example of the Velyki Bubny field of the Dnipro-Donets Depression)]. Visnyk Kyivskoho universytetu. Heolohiia. 2016. No 3 (74). P. 23–32 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ НАДР