ВИКОРИСТАННЯ ПРЯМИХ ІНДИКАТОРІВ ВУГЛЕВОДНІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НАФТОГАЗОВИХ ПОКЛАДІВ У ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКІЙ ЗАПАДИНІ

Автор(и)

  • Сергій ВИЖВА ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
  • Ігор СОЛОВЙОВ ТОВ «ГеоЮніт», Україна
  • Ігор МИХАЛЕВИЧ ТОВ «КУБ-ГАЗ», Україна
  • Вікторія КРУГЛИК ТОВ «ГеоЮніт», Україна
  • Георгій ЛІСНИЙ ТОВ «ГеоЮніт», Україна

DOI:

https://doi.org/10.53087/ug.2021.1-2(44-45).238953

Ключові слова:

сейсморозвідка, пастки вуглеводнів, сейсмічні атрибути, геологічні тіла, прямі індикатори вуглеводнів

Анотація

За результатами численних сейсмічних досліджень, проведених на площах і родовищах Дніпровсько-Донецької западини, розроблено стратегію виявлення пасток вуглеводнів у цьому регіоні з урахуванням сучасних вимог до пошуків та розвідки покладів газу та нафти. Дослідження полягають у визначенні ймовірних зон скупчення вуглеводнів на основі аналізу структурно-тектонічної моделі. Необхідним елементом розв’язання такої задачі є використання прямих індикаторів вуглеводнів для прогнозування пасток структурного, літологічного або комбінованого типу.

Визначено, що ефективним підходом до виявлення пасток вуглеводнів у цьому регіоні є атрибутний аналіз із використанням таких сейсмічних атрибутів, як обвідна сейсмічного сигналу, акустичний імпеданс або відносний акустичний імпеданс. У більшості практично важливих випадків аналіз розподілу значень цих атрибутів виявився достатнім для виконання геологічних завдань. Наведено приклад вилучення додаткової корисної інформації щодо просторового розподілу пасток вуглеводнів з об’ємних зображень, що отримані за сейсмограмами спільних джерел з обмеженим діапазоном нахилів кутів променів.

Для аналізу розподілів значень сейсмічних атрибутів рекомендовано застосовувати технологію виявлення геологічних тіл Geobody як найбільш ефективну у разі використання даних об’ємної сейсморозвідки. Залежно від типів сейсмічних атрибутів, застосовуваних у процесі аналізу, визначено розподіли різних властивостей гірських порід, зокрема зони підвищеної пористості або зони наявності вуглеводнів. Використання кількох сейсмічних атрибутів дає можливість виявити насичені вуглеводнями геологічні тіла з підвищеною пористістю тощо.

У статті наведено приклади виявлення пасток вуглеводнів на площах і родовищах Дніпровсько-Донецької западини, практично підтверджені шляхом буріння свердловин.

Здійснено узагальнення про розподіл перспективних щодо наявності вуглеводнів ділянок на північному борту Дніпровсько-Донецької западини та співвідношення цього розподілу з виявленими структурними елементами геологічного середовища. 

Біографії авторів

Сергій ВИЖВА, ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор геологічних наук, професор, директор ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Спілки геологів України 

 

Ігор СОЛОВЙОВ, ТОВ «ГеоЮніт»

кандидат геолого-мінералогічних наук, генеральний директор ТОВ «ГеоЮніт», член Спілки геологів України 

 

Ігор МИХАЛЕВИЧ, ТОВ «КУБ-ГАЗ»

заступник головного геолога ТОВ «КУБ-ГАЗ» 

Вікторія КРУГЛИК, ТОВ «ГеоЮніт»

провідний геолог ТОВ «ГеоЮніт», член Спілки геологів України 

 

Георгій ЛІСНИЙ, ТОВ «ГеоЮніт»

доктор геологічних наук, доцент, радник генерального директора ТОВ «ГеоЮніт», член Спілки геологів України 

 

Посилання

Castagna J.P., Swan H.W. Principles of AVO crossplotting. The Leading Edge. 1997. No 16. Р. 337–342 (in English).

Castagna J.P., Swan H.W., Foster D.J. Framework for AVO gradient and intercept interpretation. Geophysics. 1998. No 63. Р. 948–956 (in English).

Chopra S., Castanga J.P. AVO. SEG, Investigation in Geophysics Series. 2014. No 16. 288 р. (in English).

Deutsch C.V. Fortran programs for calculating connectivity of three dimensional numerical models and for ranking multiplere alizations. Computers&Geosciences. 1998. No 24. 69 р. (in English).

Foster D.J., SmithS. W., Dey-SarkarS., Swan H.W. A closer look at hydrocarbon indicators: 63th Annual International Meeting. SEG, Expanded Abstracts. 1993. Р. 731–733 (in English).

Foster D.J., Keys R.G., Reilly J.M. Another perspective on AVO crossplotting. The Leading Edge. 1997. No 16. Р. 1233–1237 (in English).

Foster D.J., Keys R.G. Interpreting AVO responses: 69th Annual International Meeting. SEG, Expanded Abstracts. 1999. Р. 748–751 (in English).

Hoshen J., Kopelman R. Percolation and cluster distribution. Cluster multiple labeling technique and critical concentrational gorithm. Physical Review. 1976. No 14. Р. 3438–3445 (in English).

Roden R., Chen C.W. Interpretation of DHI characteristics with machine learning. First Break. 2017. No 35. Р. 55–63 (in English).

Rutherford S.R., Williams R.H. Amplitude-versus-offset variation singassands. Geophysics. 1989. No 54. Р. 680–688 (in English).

Vevle M.L., Scorstad A., Vonnet J. Recent developments in object modelling opens new era for characterization of fluvial reservoirs. First Break. 2018. No 36. Р. 85–89 (in English).

Verm R., Hilterman F. Lithologycolor-coded seismic sections: the calibration of AVO crossplotting to AVO rock properties. The LeadingEdge. 1995. No 14. Р. 847–853 (in English).

Vyzhva S.A., Solovyov I.V., Kruhlyk V.M., Lisny G.D. Modern approaches of gas deposits forecasting in Eastern Ukraine. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: XIІ International scientific conference. Kyiv, Ukraine. 2018. November 13–16 (in English).

Vyzhva S.A., Solovyov I.V., Kruhlyk V.M., Lisny G.D. Application of EasySeis software for construction of seismic images on the Dniper-Donetsk depression. Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects: XVIIІ International conference. Kyiv, Ukraine. 2019. May 13–16. Р. 15358 (in English).

Vyzhva S.A., Solovyov I.V., Kruhlyk V.M., Lisny G.D. Application of two-parameter classification of seismic attributes for prediction of hydrocarbon deposits in the Dnieper-Donetsk depression. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: XIIІ International scientific conference. Kyiv, Ukraine. 2019. November 12–15 (in English).

Vyzhva S.A., Solovyov I.V., Kruhlyk V.M., Lisny G.D. Recommendations for wells drilling in the unfavorable structural-tectonic conditions. Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects: XIX International conference. Kyiv, Ukraine. 2020. May 11–14. Р. 17135 (in English).

Vyzhva S.A., Solovyov I.V., Mykhalevych I.L., Kruhlyk V.M., Lisny G.D. Use of 3D seismic data for detection of hydrocarbon traps within the northern side of the Dnieper-Donetsk depression. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: XIV International scientific conference. Kyiv, Ukraine. 2020. November 10–13 (in English).

Vyzhva S., Lisnyi H., Kruhlyk V. Zastosuvannia hrafichnykh protsesoriv dlia pobudovy seismichnykh zobrazhen heolohichnoho seredovyshcha [The use of graphics processors to build seismic images of the geological environment]. Visnyk Kyivskoho universytetu. Heolohiia. 2016. № 75. P. 45–49 (in Ukrainian).

Vyzhva S., Soloviov I., Kruhlyk V., Lisnyi H. Prohnozuvannia zon pidvyshchenoi porystosti u hlynystykh porodakh skhodu Ukrainy [Forecasting of zones of increased porosity in clay rocks of the east of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho universytetu. Heolohiia. 2018. № 80. P. 33–39. http://doi.org/10.17721/1728-2713.80.04 (in Ukrainian).

Vyzhva S., Soloviov I., Kruhlyk V., Lisnyi H. Vykorystannia tekhnolohii interaktyvnoi klasyfikatsii heolohichnykh til dlia prohnozuvannia pokladiv hazu na skhodi Ukrainy [Use of technology of interactive classification of geological bodies for forecasting of gas deposits in the east of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho universytetu. Heolohiia. 2019. № 84. P. 70–76. http://doi.org/10.17721/1728-2713.84.10 (in Ukrainian).

Vyzhva S., Soloviov I., Mykhalevych I., Kruhlyk V., Lisnyi H. Vykorystannia kilkisnykh danykh 3D seismorozvidky dlia vyiavlennia pastok vuhlevodniv u mezhakh pivnichnoho bortu Dniprovsko-Donetskoi zapadyny [Use of quantitative 3D seismic data to detect hydrocarbon traps within the northern side of the Dnieper-Donetsk basin]. Visnyk Kyivskoho universytetu. Heolohiia. 2020. № 91. P. 35–41 (in Ukrainian). doi:http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.05.

Streltsova I.O., Chupryna A.M., Kruhlyk V.M. Vyznachennia naftohazoperspektyvnosti vidkladiv Nyzhnoi Permi v mezhakh Pivdenno-Khrestyshchenskoi ploshchi Dniprovsko-Donetskoi zapadyny iz zastosuvanniam seismichnoho atrybutyvnoho analizu [Determination of oil and gas prospects of Lower Permian sediments within the South Baptismal area of the Dnieper-Donetsk basin using seismic attributive analysis]. Idei ta novatsii v systemi nauk pro Zemliu [Ideas and innovations in the system of Earth sciences]: materialy VIII Vseukrainskoi molodizhnoi naukovoi konferentsii [materials of the VIII All-Ukrainian youth scientific conference]. Kyiv, 2019, April 10–12. Kyiv, 2019 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ НАДР